Шафа WNS92-Q45 Winnie
5 179 грн
Код: 43155

Довжина: 80 см.
Висота: 189 см.
Глибина: 53 см.

Шафа YPS82-Q41 Yoop
6 374 грн
Код: 43168

Довжина: 94 см.
Висота: 194 см.
Глибина: 58 см.

Шафа YPS83-Q41 Yoop
9 097 грн
Код: 43169

Довжина: 133 см.
Висота: 194 см.
Глибина: 58 см.

Шафа кутова YPS92-Q41 Yoop
8 001 грн
Код: 43170

Довжина: 97 см.
Висота: 194 см.
Глибина: 97 см.

Шафа NODS83-Y13 Nodo
7 736 грн
Код: 42976

Довжина: 95 см.
Висота: 186 см.
Глибина: 60 см.

Шафа кутова NODS89-Y13 Nodo
8 632 грн
Код: 42977

Довжина: 91 см.
Висота: 186 см.
Глибина: 91 см.

Шафа LBLS82-P83 Libelle
5 445 грн
Код: 42737

Довжина: 90 см.
Висота: 197 см.
Глибина: 41 см.

Шафа кутова LBLS89-P83 Libelle
7 271 грн
Код: 42738

Довжина: 97 см.
Висота: 197 см.
Глибина: 97 см.

Шафа LCXS82 Lace
8 200 грн
Код: 41859

Довжина: 96 см.
Висота: 193 см.
Глибина: 52 см.

Шафа кутова LCXS89 Lace
10 026 грн
Код: 41860

Довжина: 103 см.
Висота: 193 см.
Глибина: 103 см.

Шафа LORK521 Colors
8 200 грн
Код: 41248

Довжина: 95 см.
Висота: 160 см.
Глибина: 42 см.

Шафа LORS821R Colors
9 097 грн
Код: 41279

Довжина: 95 см.
Висота: 198 см.
Глибина: 52 см.