Vizion Полиця Vizion D
безкоштовна доставка
308 грн
Код: 34425

Довжина: 110,0
Висота: 20,0
Глибина: 20,0

Vizion Полиця Vizion U
безкоштовна доставка
532 грн
Код: 34426

Довжина: 180,0
Висота: 20,0
Глибина: 20,0

Silver Полиця Silver D
безкоштовна доставка
504 грн
Код: 34341

Довжина: 155,0
Висота: 19,5
Глибина: 21,0

Silver Полиця Silver Y
безкоштовна доставка
420 грн
Код: 34342

Довжина: 120,0
Висота: 19,5
Глибина: 21,0

 Prime Полиця Prime 27
безкоштовна доставка
756 грн
Код: 34281

Довжина: 120,0
Висота: 40,0
Глибина: 25,0

 Prime Полиця Prime 24
безкоштовна доставка
392 грн
Код: 34282

Довжина: 120,0
Висота: 42,0
Глибина: 18,0

 Prime Полиця Prime 25
безкоштовна доставка
308 грн
Код: 34283

Довжина: 100,0
Висота: 20,0
Глибина: 17,6

 Prime Полиця Prime 26
безкоштовна доставка
364 грн
Код: 34284

Довжина: 130,0
Висота: 20,0
Глибина: 17,6

Roberto Полиця Roberto D
безкоштовна доставка
280 грн
Код: 34297

Довжина: 110,0
Висота: 17,0
Глибина: 18,6

Roberto Полиця Roberto U
безкоштовна доставка
364 грн
Код: 34301

Довжина: 150,0
Висота: 17,0
Глибина: 18,6

Sakura Полиця Sakura D
безкоштовна доставка
392 грн
Код: 34310

Довжина: 140,0
Висота: 15,0
Глибина: 20,0

Sakura Полиця Sakura Y
безкоштовна доставка
364 грн
Код: 34320

Довжина: 110,0
Висота: 15,0
Глибина: 20,0

Paris Полиця Paris Y
безкоштовна доставка
476 грн
Код: 34203

Довжина: 100,0
Висота: 22,0
Глибина: 22,0

Polo Полиця Polo D
безкоштовна доставка
1 344 грн
Код: 34214

Довжина: 120,0
Висота: 65,0
Глибина: 27,0

Porto Полиця Porto 6
безкоштовна доставка
728 грн
Код: 34231

Довжина: 110,0
Висота: 41,0
Глибина: 24,0

Porto Полиця Porto 7
безкоштовна доставка
392 грн
Код: 34232

Довжина: 130,0
Висота: 30,0
Глибина: 22,0

Paris Полиця Paris D
безкоштовна доставка
672 грн
Код: 34150

Довжина: 150,0
Висота: 22,0
Глибина: 22,0

Neone Полиця Neone 6
безкоштовна доставка
336 грн
Код: 34054

Довжина: 100,0
Висота: 22,0
Глибина: 21,0

Neone Полиця Neone 7
безкоштовна доставка
448 грн
Код: 34055

Довжина: 137,5
Висота: 22,0
Глибина: 21,0

New York Полиця New York 9
безкоштовна доставка
728 грн
Код: 34081

Довжина: 153,5
Висота: 23,0
Глибина: 23,0

Montreal Полиця Montreal D
безкоштовна доставка
644 грн
Код: 34040

Довжина: 120,0
Висота: 26,0
Глибина: 27,0

Monaco Полиця Monaco E
безкоштовна доставка
280 грн
Код: 34005

Довжина: 100,0
Висота: 20,0
Глибина: 19,0

Monaco Полиця Monaco U
безкоштовна доставка
336 грн
Код: 34006

Довжина: 145,0
Висота: 20,0
Глибина: 19,0

Letis Полиця Letis PL1
безкоштовна доставка
588 грн
Код: 33886

Довжина: 150,0
Висота: 19,5
Глибина: 19,9

Letis Полиця Letis PL2
безкоштовна доставка
448 грн
Код: 33900

Довжина: 100,0
Висота: 19,5
Глибина: 19,9

Hollywood Полиця Hollywood U
безкоштовна доставка
336 грн
Код: 33788

Довжина: 145,0
Висота: 20,0
Глибина: 19,0

Hollywood Полиця Hollywood D
безкоштовна доставка
280 грн
Код: 33789

Довжина: 100,0
Висота: 20,0
Глибина: 19,0

Boston Полиця Boston D
безкоштовна доставка
532 грн
Код: 33688

Довжина: 125,0
Висота: 30,0
Глибина: 21,0