Тумба Tokyo
2 044 грн
Код: 31098

Довжина: 46 см
Висота: 48 см
Глибина: 54 см

Тумба Toscania
3 668 грн
Код: 31099

Довжина: 41 см
Висота: 54 см
Глибина: 50 см

Тумба Hagen S2
3 248 грн
Код: 33140

Довжина: 55 см
Висота: 40 см
Глибина: 50 см

Тумба ET-747
1 848 грн
Код: 31010

Довжина: 45 см
Висота: 61 см
Глибина: 40 см

Тумба ET-747
1 792 грн
Код: 31011

Довжина: 45 см
Висота: 61 см
Глибина: 40 см

Тумба ET-920
1 176 грн
Код: 31014

Довжина: 49 см
Висота: 65 см
Глибина: 46 см

Тумба Harrods
3 976 грн
Код: 31043

Довжина: 52 см
Висота: 62 см
Глибина: 52 см

Тумба Lizbona
3 500 грн
Код: 31049

Довжина: 40 см
Висота: 61 см
Глибина: 56 см

Тумба Malmo
2 548 грн
Код: 31050

Довжина: 41 см
Висота: 60 см
Глибина: 51 см

Тумба Malta
3 780 грн
Код: 31053

Довжина: 44 см
Висота: 62 см
Глибина: 57 см

Тумба Melissa
2 660 грн
Код: 31058

Довжина: 42 см
Висота: 58 см
Глибина: 50 см

Тумба Mito
1 988 грн
Код: 31062

Довжина: 41 см
Висота: 55 см
Глибина: 47 см

Тумба Nikozja
2 324 грн
Код: 31083

Довжина: 40 см
Висота: 42 см
Глибина: 55 см

Тумба Potenza
2 912 грн
Код: 31089

Довжина: 47 см
Висота: 58 см
Глибина: 52 см

Тумба Sophia
1 904 грн
Код: 31095

Довжина: 45 см
Висота: 61 см
Глибина: 50 см

Тумба Alaska
2 660 грн
Код: 30825

Довжина: 42 см
Висота: 46 см
Глибина: 52 см

Тумба Boston
3 220 грн
Код: 30837

Довжина: 40 см
Висота: 58 см
Глибина: 48 см

Тумба Domino S2
1 988 грн
Код: 30854

Довжина: 44 см
Висота: 49 см
Глибина: 40 см

Тумба Domino S3
2 184 грн
Код: 30855

Довжина: 44 см
Висота: 71 см
Глибина: 40 см

Тумба Domino S4
3 220 грн
Код: 30856

Довжина: 44 см
Висота: 93 см
Глибина: 40 см

Тумба Milan S3
2 492 грн
Код: 33210

Довжина: 42 см
Висота: 45 см
Глибина: 40 см