Тумба ТВ Лофт Світ Меблів
новинка
5 067 грн
Код: 58418

Довжина: 180 см
Висота: 38.2 см
Глибина: 48 см

Валеріо ТВ-тумба 3Ш Світ Меблів
новинка
2 810 грн
Код: 58434

Довжина: 143.5 см
Висота: 50.5 см
Глибина: 51.4 см

Соло ТВ-тумба Світ Меблів
новинка
2 597 грн
Код: 58376

Довжина: 171 см
Висота: 56.5 см
Глибина: 43 см

СКАЙ Комод ТВ 1,30 (ТОСКАНА- НОВА АРТ/TOSCANA-NOVA ART)
10 383 грн
Код: 58284

Довжина: 130 см
Висота: 86 см
Глибина: 41 см

СКАЙ Комод ТВ 1,90 (ТОСКАНА- НОВА АРТ/TOSCANA-NOVA ART)
13 455 грн
Код: 58285

Довжина: 190 см
Висота: 86 см
Глибина: 45 см

СКАЙ Комод ТВ (ТОСКАНА АРТ/TOSCANA ART)
10 513 грн
Код: 58296

Довжина: 189 см
Висота: 84 см
Глибина: 41 см

СКАЙ Комод ТВ  (ТОСКАНА ЕКО/TOSCANA ЕКО)
9 562 грн
Код: 58303

Довжина: 189 см
Висота: 78 см
Глибина: 41 см

СКАЙ Тумба ТВ (ГАРДА/GARDA)
4 326 грн
Код: 58311

Довжина: 119 см
Висота: 47 см
Глибина: 43 см

СКАЙ Комод ТВ (ХЛОЯ/HLOYA)
13 368 грн
Код: 58328

Довжина: 197 см
Висота: 78 см
Глибина: 46 см

СКАЙ Комод ТВ (АФИНА/AFINA)
10 513 грн
Код: 58347

Довжина: 191 см
Висота: 76 см
Глибина: 45 см

СКАЙ Комод ТВ (НАБУККО ЛАЙТ/NABUCCO LIGHT)
6 403 грн
Код: 58211

Довжина: 141 см
Висота: 60 см
Глибина: 41 см

СКАЙ Комод ТВ (ИНВОГА/INVOGA)
6 576 грн
Код: 58219

Довжина: 162 см
Висота: 49 см
Глибина: 40 см

СКАЙ Комод ТВ (ОТТО/ОТТО)
3 894 грн
Код: 58226

Довжина: 150 см
Висота: 25 см
Глибина: 42 см

СКАЙ Комод ТВ (ОТТО/ОТТО)
5 624 грн
Код: 58236

Довжина: 136 см
Висота: 64 см
Глибина: 42 см

СКАЙ Комод ТВ (ОТТО/ОТТО)
8 436 грн
Код: 58241

Довжина: 167 см
Висота: 69 см
Глибина: 42 см

СКАЙ Комод ТВ (МОНТЕ/MONTE)
8 306 грн
Код: 58247

Довжина: 155 см
Висота: 80 см
Глибина: 41 см

СКАЙ Комод ТВ (ФАБІ/FABI)
11 335 грн
Код: 58256

Довжина: 188 см
Висота: 80 см
Глибина: 46 см

СКАЙ Комод ТВ 1,59 (ВЕЛЬВЕТ/VELVET)
4 679 грн
Код: 58263

Довжина: 159 см
Висота: 71 см
Глибина: 41 см

СКАЙ Комод ТВ 1,22 (АУРА/AURA)
5 285 грн
Код: 58269

Довжина: 122 см
Висота: 80 см
Глибина: 40 см

СКАЙ Комод ТВ 1,67 (АУРА/AURA)
6 095 грн
Код: 58270

Довжина: 167 см
Висота: 80 см
Глибина: 40 см

СКАЙ Комод ТВ (ВЕНЕЦІЯ / VENEZIA)
14 104 грн
Код: 58169

Довжина: 1,84
Висота: 0,99
Глибина: 0,52

СКАЙ Комод ТВ 1,50 (ТІБО/TIBO)
4 543 грн
Код: 58193

Довжина: 150 см
Висота: 60 см
Глибина: 40 см

СКАЙ Комод ТВ 1,75 (ТІБО/TIBO)
4 975 грн
Код: 58194

Довжина: 175 см
Висота: 60 см
Глибина: 40 см

СКАЙ Шафа 2Д (ТІБО/TIBO)
7 485 грн
Код: 58195

Довжина: 90 см
Висота: 202 см
Глибина: 40 см

СКАЙ Комод ТВ 1,80 (НОРВЕН/NORVEN)
4 370 грн
Код: 58204

Довжина: 180 см
Висота: 55 см
Глибина: 40 см