Преміум Верх кут 300 (Е-731)
379 грн
Код: 53059

Довжина: 30 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 30 см.

Преміум Верх 150 (Е-742)
431 грн
Код: 53060

Довжина: 15 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх 200 (Е-757)
485 грн
Код: 53061

Довжина: 20 см.
Висота: 72 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх кут 200 (Е-755)
411 грн
Код: 53062

Довжина: 20 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 30 см.

Преміум Верх 150 (Е-756)
303 грн
Код: 53063

Довжина: 15 см.
Висота: 72 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх 500 (Е-759)
313 грн
Код: 53064

Довжина: 50 см.
Висота: 26 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх 600 (Е-760)
343 грн
Код: 53065

Довжина: 60 см.
Висота: 26 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Низ кут 300 (Т-790)
948 грн
Код: 53068

Довжина: 30 см.
Висота: 82 см.
Глибина: 45 см.

Преміум Тумба бар (Т-792)
1 086 грн
Код: 53069

Довжина: 53 см.
Висота: 82 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Пилястра (Е-2545)
239 грн
Код: 53072

Довжина: 5 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Пилястра (Е-2618)
201 грн
Код: 53073

Довжина: 5 см.
Висота: 72 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх 300 (Е-3203)
1 066 грн
Код: 53074

Довжина: 30 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх 300 вітрина (Е-3204)
935 грн
Код: 53075

Довжина: 30 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх 400 (Е-3205)
1 291 грн
Код: 53076

Довжина: 40 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх 400 вітрина (Е-3206)
1 089 грн
Код: 53077

Довжина: 40 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх 600 (Е-3207)
1 909 грн
Код: 53078

Довжина: 60 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх 600 сушка (Е-3208)
2 098 грн
Код: 53079

Довжина: 60 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх 600 вітрина (Е-3209)
1 646 грн
Код: 53080

Довжина: 60 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх 600 вітрина сушка (Е-3210)
1 835 грн
Код: 53081

Довжина: 60 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх 800 (Е-3211)
2 373 грн
Код: 53082

Довжина: 80 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх 800 сушка (Е-3212)
2 614 грн
Код: 53083

Довжина: 80 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх 800 вітрина (Е-3213)
1 968 грн
Код: 53084

Довжина: 80 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх 800 вітрина сушка (Е-3214)
2 210 грн
Код: 53085

Довжина: 80 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 32 см.

Преміум Верх кут 600 (Е-3215)
2 118 грн
Код: 53086

Довжина: 60 см.
Висота: 92 см.
Глибина: 60 см.